top of page

Acerca de

Regulamin

Zobacz warunki użytkowania

          Oświadczenie o pouczeniu w zakresie danych osobowych Oświadczam, że zostałem pouczony o informacjach, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.)1. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych tj, NEWSLETTER
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Firmę „Gruczniak®️” informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres mailowy podany w toku korzystania z klubu
         Zgoda na posłużenie się telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym (np. telefonem)
Wyrażam zgodę na podstawie ustawy z dnia z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne na kontaktowanie się ze mną przez Firmę „Gruczniak®️” przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, a w szczególności za pomocą telefonu, w tym poprzez SMS, za pomocą komputera, w tym poprzez email, w celu marketingu bezpośredniego.
         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Firmę
 „Gruczniak®️” we wszelkich postaciach, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie podmiotom trzecim, aktualnie, a także w przyszłości, jeśli nie zmienił się cel przetwarzania, moich danych osobowych przekazanych w toku korzystania z Klubu, w celu:
- marketingu własnego Administratora
- marketingu podmiotów trzecich
      Możliwość rezygnacji z newslettera poprzez specjalny formularz zakładka kontak pod tytułem Rezygnuje z newslettera Podając swoje dane w celu usunięcia 

        Oświadczenie o zapoznaniu się z RegulaminemOświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia

bottom of page